Dokumenty ke stažení

 • Informace pro rodiče dětí před prvním nástupem do školky zde

  Dokumenty do mateřské školy:

  • Evidenční list dítěte – ze zadní strany s razítkem lékaře – vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte – alergie, zdr. omezení, .., evidenční list je nutné donést nejpozději první den nástupu dítěte do mateřské školy.  Vytisknout oboustraně 1 strana pdf 2 strana pdf
  • Přihláška ke stravnému pdf
  • Zmocnění k vyzvedávání jinou osobou než zákonným zástupcem pdf
  • Dotazník do mateřské školy pdf
  • Dohoda o docházce do mateřské školy zde

  Vnitřní řády a směrnice mateřské školy

  • Školní řád 2021 pdf
  • Vnitřní řád školní jídelny pdf  (nová kalkulace cen stravného od 1. 4. 2022) zde
  • Provozní řád MŠ (pdf )
  • Směrnice MŠ GDPR (pdf )
  • Informace pro rodiče o ochraně os. údajů (pdf )
  • Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy pdf
  • Kritéria přijímání dětí – školní rok 2022/2023 pdf

  Další dokumenty

  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 pdf
  • Návrh rozpočtu 2022pdf
  • Publicita šablony III – Podpora vzdělávání šablony III v MŠ Klubíčko pdf