Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou

INFORMACE PRO RODIČE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021 
je umožněna osobní přítomnost v MŠ
– dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 dětí (předškoláci ze zeleného klubíčka budou rozděleny na 2 skupiny)
dětem mateřské školy a třídy zřízené dle §16 ods.9 školského zákona (dětem, které jsou zařazeny pro šk. rok 2020/2021 do červeného klubíčka bez ohledu na věk)
dětem zaměstnanců vybraných profesí
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání 2x týdně Ag testy
Vyjímku v testování mají: děti, které absolvovali izolaci z důvodu onemocnění COVID 19 a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního PT PCR testu s pozitivním výsledkum (doloží potvrzením od lékaře, lékařská zpráva), nebo doloží negativní výsledkem RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin
Doporučujeme se seznámit s materiály k testování , seznámit a vysvětlit přiměřeně i dětem zde

Pokud se děti, které mají povinnou předškolní docházku, nebudou z jakéhokoli důvodu účastnit prezenční docházky, omluvte jejich docházku      (s ohledem na situaci je nejvhodnější písemná omluva) na e-mail:vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz, skolaklubicko@msklubicko.cz. Zároveň odhlašte stravu z důvodu nepřítomnosti tel : 481671977, tel -sms:606479990, e-majlem vsj.skolaklubicko@masklubicko.cz

Rodiče dětí, které nemohou navštěvovat mateřskou školu, mohou čerpat ošetřovné – informace zde

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021 zde

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY zde, Dokumenty k zápisu do mateřské školy zde

  INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LOMNICI NAD POPELKOU zde

  Vaření pro přihlášené ciz strávníky je obnoveno od 19. 4. 2021

  Inspirace pro rodiče k aktivitám s dětmi, distanční vzdělávání pro předškoláky zde

   

   

  Žluté klubíčko

  „ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“ Žluté klubíčko navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

  Modré klubíčko

  „Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“ Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let. Naším záměrem…

  Červené klubíčko

  „Spolu to zvládneme“ To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti od 4,5 let do 6. Zkušené logopedické..

  Zelené klubíčko

  Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. Děti 4. třídy již mají osvojené důležité prvky hygieny…

  „ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává.“