Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou


FB uzavřená skupina: MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou
zde

Ať kouzlo vánočních svátků, poselství pokoje a lásky, naplní Vaše životy nejen o vánočních svátcích, ale i ve všech dnech dalšího roku            přeje celý kolektiv Mateřské školy Klubíčko.

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12 do 31.12. 2021. Úplata za předškolní vzdělávání je za měsíc prosinec snížena na částku 224,- Kč.


INFORMACE K PROVOZU MŠ DLE DOPORUČENÍ PRO PROVOZ ŠKOL OD 1. 9. 2021:

 • Platná povinnost nošení roušek při vstupu do prostor školky (nejsou povinny nosit děti a pedagogičtí pracovníci).
 • Po vstupu desinfekce rukou (dospělí desinfekce, děti omyjí ruce před pobytem ve třídě).
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního i jiného onemocnění.
 • Dodržování základních hygienických pravidel.
 • Mateřská škola v případě mimořádných situací je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat platná mimořádná opatření.
 • Osoby doprovázející děti uvnitř budovy (šatnách, prostorách školy) omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu, neshlukují se.
 • Sledovat aktuální platná mimořádná opatření a řídit se jimi (podmínky návratu z ciziny …).
 • Pořádání doplňujících akcí bude po vyhodnocení aktuální místní epidemiologické situaci, mimořádnému opatření, nařízení …(účast cizích osob v prostorách a pořádání akcí je doporučeno pokud možno omezit), pokud budou konány, bue s minimalizováním rizika přenosu případné nákazy
  (s opatřením ke konání hromadných akcí…).
  podrobněji: zde
Co děti do mateřské školy potřebují najdete zde
Informace a dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí zde

Zapojení do projektu s MDDr. Jakubem Staňkem “ Do školy bez kazu“
  bližší informace zde


Informace k miniklubíčku na školní rok 2021/2022: V současné době miniklubíčko zatím neprobíhá.
S přihláškami na školní rok 2021/2022 prosím zatím vyčkejte. Děkujeme za pochopení !!!

 

 

 

Žluté klubíčko

„ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“ Žluté klubíčko navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

Modré klubíčko

„Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“ Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

Červené klubíčko

„Spolu to zvládneme“ To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti od 4,5  do 6 let…

Zelené klubíčko

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. Děti 4. třídy již mají osvojené důležité prvky hygieny…

„ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává.“