Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou


 

FB uzavřená skupina: MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou zde

Od 3.1. přivítá naše mateřská škola nové spolupracovnice: paní učitelka v modré třídě Mgr. Nicol Stránská, Dis,                                                      vedoucí školní jídelny Zuzana Tulaková

INFORMACE K PROVOZU MŠ DLE DOPORUČENÍ PRO PROVOZ ŠKOL OD 1. 9. 2021:

 • Platná povinnost nošení roušek při vstupu do prostor školky (nejsou povinny nosit děti a pedagogičtí pracovníci).
 • Po vstupu desinfekce rukou (dospělí desinfekce, děti omyjí ruce před pobytem ve třídě).
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního i jiného onemocnění.
 • Dodržování základních hygienických pravidel.
 • Mateřská škola v případě mimořádných situací je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat platná mimořádná opatření.
 • Osoby doprovázející děti uvnitř budovy (šatnách, prostorách školy) omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu, neshlukují se.
 • Sledovat aktuální platná mimořádná opatření a řídit se jimi (podmínky návratu z ciziny …).
 • Pořádání doplňujících akcí bude po vyhodnocení aktuální místní epidemiologické situaci, mimořádnému opatření, nařízení …(účast cizích osob v prostorách a pořádání akcí je doporučeno pokud možno omezit), pokud budou konány, bue s minimalizováním rizika přenosu případné nákazy
  (s opatřením ke konání hromadných akcí…).
  podrobněji: zde

Co děti do mateřské školy potřebují najdete zde


Informace a dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí zde


Informace k miniklubíčku na školní rok 2021/2022: V současné době miniklubíčko zatím neprobíhá.
S přihláškami na školní rok 2021/2022 prosím zatím vyčkejte. Děkujeme za pochopení !!!

 

 

 

Žluté klubíčko

„ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“ Žluté klubíčko navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

Modré klubíčko

„Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“ Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

Červené klubíčko

„Spolu to zvládneme“ To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti od 4,5  do 6 let…

Zelené klubíčko

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. Děti 4. třídy již mají osvojené důležité prvky hygieny…

„ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává.“