Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou

INFORMACE PRO RODIČE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3. 5. 2021 

V mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ .
Děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3.5. 2021 již povinně netestují.
Děti v době pobytu v mateřské škole nemusí nosit ochranu dýchacích cest (roušku)

 • Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti si umyjí ruce před pobytem ve třídě mýdlem s vodou
 • Pokračuje „ranní filtr“ se zjištěním zdravotního stavu měřením teploty při vstupu do třídy
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota,..). Pro děti trpící alergií – projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem, v jakém období dítě alergii má a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i praktický lékař pro děti a dorost.
 • Osoby s příznaky infekčního respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Osoby doprovázející děti uvnitř budovy (šatnách), prostorách školy omezí pobyt na nezbytně nutnou dobu, mají odpovídající ochranu dýchacích cest, neshlukují se, nevstupují do tříd
 • V případě pozitivity dítěte je nutné tuto skutečnost v mateřské škole nahlásit. (mobil ředitelka 606 274 512)

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY zde Dokumenty k zápisu do mateřské školy zde

Kritéria k přijímání dětí do MŠ zde

  Vaření pro přihlášené ciz strávníky je obnoveno od 19. 4. 2021

  Inspirace pro rodiče k aktivitám s dětmi, distanční vzdělávání pro předškoláky zde

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ (červenec, srpen): V MŠ KLUBÍČKO PŘERUŠEN PROVOZ OD 12. 7. – 6. 8.2021

   

   

  Žluté klubíčko

  „ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“ Žluté klubíčko navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let…

  Modré klubíčko

  „Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“ Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let. Naším záměrem…

  Červené klubíčko

  „Spolu to zvládneme“ To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti od 4,5 let do 6. Zkušené logopedické..

  Zelené klubíčko

  Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. Děti 4. třídy již mají osvojené důležité prvky hygieny…

  „ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává.“