Pro rodiče

Kalendář akcí MŠ

Akce MŠ

Jídelníček

O mateřské škole

Fotogalerie

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bylo MŠMT vydáno opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.Zápisy budou probíhat v květnu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 Termín zápisu je stanoven v období 4.5  – 7.5. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 •  zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, doporučována je forma podání žádosti i bez přítomnosti zákonného zástupce
 •  přijímání žádostí: od 4. května 2020 do 7. května 2020

     Možnosti podání žádosti o přijetí:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou),

(preferovaná varianta)

 •  do datové schránky školy – číslo datové schránky školy: qnhksyc

(případě, že má zákonný zástupce datovou schránku zřízenou),

 •  emailem s uznávaným elektronickým podpisem

(nelze poslat prostý email),

 •  osobním podáním (nejméně vhodná varianta) - koná se ve dnech - 7. 5. 2020 v ředitelně mateřské školy:

Je nutná předchozí telefonická registrace na čísle 606 274 512 v době od 20 – 30.4. v čase 9 – 12 hodin.

 

  Dokumenty nutné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 •  Žádost

Formulář žádosti ke stažení na www.msklubicko.cz

V případě potřeby k osobnímu vyzvednutí tohoto formuláře je možno učinit v mateřské škole od 20 – 30.4. v době od 9 – 12 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel: 606 274 512

 Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a přímení žadatele (dítěte)
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, kterému je žádost určena

Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, Bezručova 1534, Lomnice nad Popelkou

 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné osoby, která žádost podává
 • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu k doručování
 • e- mail
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání zastupuje)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Přílohy žádosti (platí pro všechny formy podání)

 • Doklad o očkování dítěte od lékaře

(dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je podmínkou přijetí dítěte do mš doklad o stanoveném pravidelném očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

- lékaře se v současné situaci doporučuje nenavštěvovat, toto potvrzení bude nahrazeno

 • Čestným prohlášením k očkování zákonného zástupce

         (čestné prohlášení najdete na www. stránkách mš)

 • Kopie očkovacího listu dítěte
 • Rodný list dítěte

- při osobním podání prosím vezměte s sebou

- při zaslání délkovým způsobem přiložte  prostou kopii rodného listu dítěte

 

Další informace

Pokud dítě bylo šetřeno školským poradenským zařízením, zákonný zástupce přikládá k žádosti o přijetí kopii tohoto doporučení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvoli individuální vzdělávání. Zákonný zástupce i v tomto případě musí přihlásit dtě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a předá řediteli školy 6ádost o individuální vzdělávání nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Informace o přijetí žáka

Zákonní zástupci budou o přijetí informováni zveřejněním seznamu přijatých žáků na přístupném místě ve škole (dveře u ředitelny, webové stránky mš)

Na seznamu bude žák uveden pod registračním číslem, které bude rodičům zasláno na email uvedený v žádosti o přijetí.

O přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy v

zákonné lhůtě do 30 dnů.

 Možnost nahlížení do spisu

V případě, že zákonný zástupce zvolí variantu podání žádosti jiným způsobem,

než osobním podáním, má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před

vydáním rozhodnutí. Termín lze sjednat po předchozí telefonické nebo ústní dohodě s ředitelkou školy. (606 274 512)

 Kontakty pro případné dotazy:  

 481 671 977,  606 274 512

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Lomnici nad Popelkou 7. 4. 2020                                  Bc. Diana Ulrichová,

                                                                                               ředitelka

                                                                     

                                               

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Klubíčko             Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezručova 1534                              Tel: +420 481 671 977

Lomnice nad Popelkou                     Vedoucí školní jídelny  

51251                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                        Tel: +420 481 671 977

                                                            +420 606 479 990