Pro rodiče

Kalendář akcí MŠ

Akce MŠ

Jídelníček

O mateřské škole

Fotogalerie

Přednáška - za chvíli do školy

„ Do školy s úsměvem“

  •  V ÚTERÝ 28. 1. 2020 OD 15. 30 HODIN

Zveme všechny rodiče na přednášku s besedou Mgr. Ivy Goddefroy , kde zazní, co škola očekává, že děti, které do ní vstupují budou zvládat.

Předá rodičům praktické informace, rady o předškolní připravenosti v souvislosti na vstup do základní školy.

Paní Mgr. Iva Goddefroy je speciální pedagog, logoped s dlouholetou praxí v poradenském zařízení a v současné době i učitelka v ZŠ Slaná.

Má bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním předškolních i školních dětí, zvláště pak s nápravou poruch učení.

Závěrem přednášky se uskuteční informační setkání rodičů, kteří mají zájem o kurz grafomotoriky.

Využijte tuto možnost, v době přednášky bude zajištěn dohled nad dětmi v MŠ, jejichž rodiče se budou účastnit přednášky.

Přednášku jsme zařadili u příležitosti probíhajícího projektu OP VVV.

Grafomotorika

GRAFOMOTORIKA

Setkání pro rodiče a děti přihlášené na kurz grafomotoriky !!!

Termíny setkání na základě dohody rodičů s lektorkou:

 Středa 20.3. od 15.30

S sebou : Pohodlné oblečení pro rodiče i děti, kterému nevadí ušpinění, igelitový ubrus, nebo kus igelitu (podložka na zem), prázdný větší kelímek, miska (od ramy,..)balicí papíry, tempery, houby jsou zajištěny z mš.

Pondělí 25.3.

Středa 3.4.

Pondělí 8.4.

Pondělí 15.4.

Středa 24..

Pondělí 20.5.

Přihlášení rodiče s dětmi by měly s dětmi absolvovat každé setkání. V případě nepřítomnosti se s p. lektorkou je třeba domluvit.

 

Mateřská škola Klubíčko je zapojena do projektu EU z OPVVV „šablon“ a tato aktivita je jeho součástí. (Projekt je zaměřen na personální podporu (chůva), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči.)

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady ....

Upozorňujeme všechny rodiče, že na základě zjištění bude naše mateřská škola uzavřena od 23.12. 2019 do 3.1.2020!

V novém roce se ve všech třídách sejdeme v pondělí 6.1. 2020

Z těchto důvodů bude úplata za měsíc prosinec snížena na částku 240,- Kč.

Mateřská škola Klubíčko přeje Všem radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020, především hodně zdraví, rodinnou pohodu, trpělivost a optimismus při výchově dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření mš o vánočních svátcích :

V souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se v měsících, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 odst.1 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů,  stanoví měsíční úplata ve výši odpovídající rozsahu tohoto omezení.

 Prosinec– 19 prac. dní           provoz MŠ  -   15 prac. dní   

 Úplata:    300 : 19 = 15,78 = 16,00             15 x 16, 00 = 240,00

 Úplata za měsíc prosinec 2019 byla stanovena v celkové výši   240,- Kč !

Miniklubíčko

Těšíme se na maminky s dětmi, které budou letos navštěvovat naše Miniklubíčko. První skupina začne ve čtvrtek 17.10.2019 od 9:30 ve III. třídě. Druhá skupina ve stejný čas o týden později (24.10.2019)

Rozřazení do skupin:

1. skupina                                                     2. skupina

Diviš M.                                                        Máková A.

Plichtová N.                                                  Drábek S.

Starý A.                                                        Rydval V.

Hlubuček A.                                                  Svoboda J.

Kordík M.                                                      Rajm Š.

Kraus M.                                                       Hercík T.   

Škopánová N.                                               Maryško M.

Samecký S.                                                  Grabec J.

Faistaverová S.                                              Kuříková S.

Faistaverová E.                                              Slámová L.

Nosková B.                                                    Bláha V.

Zachariášová V.                                             Těhník K.

Antony T.                                                    Stránská E.

Vánoční fotografování

23.10. proběhne v naší MŠ vánoční fotografování od firmy Prestige.

Vyfoceny budou nezávazně všechny děti. Po vyhotovení fotografií budete mít možnost rozhodnout se, zda si fotografie zaplatíte nebo se pošlou firmě zpět, kde budou skartovány.

Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě bylo vyfoceno, nahlaste to u paní učitelky ve své třídě.

Co nabízíme

---- postupnou adaptaci na nové prostředí v programu „Miniklubíčka“ pro maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Zde malí účastníci tohoto programu úspěšně zdolávají první krůčky v dětském kolektivu, seznamují se s prostředím mateřské školy, navazují první kontakty se svými vrstevníky, pokoušejí se o první pohybové vyjádření, první výtvarné a pracovní zkušenosti
- nápravu řeči ve speciální logopedické třídě s využitím PC her a pravidelnou konzultací s rodiči

- všem starším dětem nabízíme místo klasického odpočinku na lehátku „relaxační program“ - to jsou speciální dechová, jógová cvičení, poslech pohádek a relaxační hudby, hry dle volného výběru a grafomotorická cvičení

- systematickou přípravu na školu moderním pojetím výtvarné a dramatické výchovy
- týdenní pobyt na horách  včetně tématické hry „Putování za Krakonošem“, která probouzí u dětí lásku k přírodě s prvky ekologické výchovy

Organizace dne

6:30
- děti se začínají scházet v obou pavilonech, v barevném klubíčku dle pracovního rozvrhu paní učitelky (informace u hl. vchodu )
- s dětmi se vítáme podáním ruky a pozdravem
8:30

- od této chvíle mohou děti až do 9 hodin svačit
Do 10:00
- pokračuje dopolední program, který volně navazuje na ranní hry a je postupně doplněn cílenou nabídkou řízených činností, které jsou spojeny a motivovány v tématickém bloku (řízené činnosti mohou být individuální, skupinové, kolektivní )
10:00
- děti odcházejí na pobyt venku, který většinou trávíme na školní zahradě, v zimních měsících máme možnost bobovat na blízkém svahu

Co potřebují děti do MŠ

 Do třídy: vhodnou obuv (bačkorky, prosíme ne šněrovací) – vždy podepsané, hrací kalhoty nebo slabé tepláčky, holčičky případně zástěrku nebo sukýnku – je nutné, aby na oblečení byla kapsička pro kapesník !!!

Pro pobyt venku: tepláky, šusťáky (vždy jiné než do třídy), náhradní ponožky, mikinu či nějakou teplákovou bundu,  obuv – nejlépe botasky nebo pevnější boty, které mohou mít děti stále v šatně a využívají je pouze na vycházky nebo na pobyt na školní zahradě.

Náhradní oblečení : v sáčku v šatně stále nechávejte náhradní tričko, spodní kalhotky a ponožky pro případné převléknutí.
Na odpolední odpočinek : pyžamko, je možné malou oblíbenou  plyšovou hračku na lehátko
Starší děti :
Cvičební úbor: jakékoliv pohodlné kraťasy a tričko
Na relaxaci: malý polštářek pod hlavu (nejlépe s molitanovou střiží), pyžamka nenosíme !!!

Bližší informace vám rády poskytnou třídní učitelky v jednotlivých třídách .
Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

Informace ke stravování

 Ceny stravného

přesnídávka         8,- Kč
oběd                   16,- Kč  (odkladové děti 17 Kč)
svačina                 8,- Kč
celý den             32,- Kč

děti starší (6-7 letí – s odloženou šk. docházkou) celý den 33,- Kč , přesnídávka + oběd .. 17 + 8 = 25,- Kč

V den nepřítomnosti dítěte v mat. škole mohou rodiče odhlásit stravné nejpozději do 7:30 hod., a to osobně třídní učitelce nebo telefonicky u vedoucí školního stravování na čísle:  481 671 977, kde je k dispozici  i záznamník nebo e-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. , nebo SMS zprávou na tel. čísle: 606 479 990.
Pokud tak neučiní, stravné za první den nepřítomnosti bude započítáno. Je možné si oběd tento první den vyzvednout ve školní kuchyni od 10.45 - do 11,20 hod.

Přihlášky ke stravování se vyplňují na každý školní rok nové. Prosíme rodiče , aby při vyplňování „Přihlášky ke stravování“ připsali číslo účtu a peněžní ústav, kde si během měsíce září vyřídí souhlas s inkasní platbou na účet mateřské školy :126 372 0389/ 0800 ( kopii potvrzení, které vydá vaše banka přiloží k přihlášce všichni rodiče nově přijatých dětí nebo ti, kteří změnili banku a číslo účtu ).

Provozní řád MŠ

Škola: MŠ Klubíčko, Bezručova 1534 , Lomnice nad Popelkou , 512 51

                  Provozní řád mateřské školy

Č.j. :                                                       Účinnost od : 1. září 2019  

Spisový znak :                                         Skartační znak : S 5


 
1.Údaje o zařízení

 název: Mateřská škola Klubíčko příspěvková organizace

 sídlo: Bezručova 1534, Lomnice nad Popelkou

 telefon: 481 671 977

 zřizovatel: Město Lomnice nad Popelkou

 forma hospodaření: příspěvková organizace

 IČO: 72 74 26 15

 

Školní řád

 

Škola: Mateřská škola Klubíčko, Bezručova 1534, Lomnice nad Popelkou

                                            ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.                                                                                        Účinnost od: 1. září 2019

Spisový znak:                                                                         Skartační znak:  S 10

Změny:


Mateřská škola Klubíčko

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 I. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program.

  • Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
  • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém, tělesném vývoji, na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů Vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje, poskytuje péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami.
  • Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
  • „S klubíčkem do světa poznání“, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty, a které jsou úplatné (předplavecký výcvik, pobyt v solné jeskyni, výuka, lyžařský výcvik). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují vždy rodiče.
  • Na doplnění obsahu předškolního vzdělávání škola zajišťuje pohádková nebo hudební představení v mateřské škole nebo v městském divadle. Požadované vstupné hradí rodiče vždy aktuálně, při účasti svého dítěte.
  • Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání.

 

 

Kalendář akcí

24 úno 2020 10:00 - 11:00 3. třída
Masopustní průvod do pečovatelského domu
25 úno 2020 09:30 - 11:00 Akce MŠ
Bruslení
25 úno 2020 15:30 - 16:30 Akce MŠ
Kurz grafomotirky
27 úno 2020 08:00 - 11:00 3. třída
Saunování
27 úno 2020 08:00 - 11:00 4. třída
Saunování

Nejčtenější články

Kontakt

Mateřská škola Klubíčko             Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezručova 1534                              Tel: +420 481 671 977

Lomnice nad Popelkou                     Vedoucí školní jídelny  

51251                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                        Tel: +420 481 671 977

                                                            +420 606 479 990