Pro rodiče

Kalendář akcí MŠ

Akce MŠ

Jídelníček

O mateřské škole

Fotogalerie

Mateřská škola Klubíčko

Mateřská škola zahájila provoz 1. října 1982.  Od roku  2003 je škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Město Lomnice nad Pop. -  www.lomnicenadpopelkou.cz V uplynulém období prošla mnoha změnami jak v oblasti zlepšování materiálních podmínek, tak i celkového charakteru vzdělávacího působení. Provoz probíhá ve čtyřech třídách, maximální kapacita zařízení je 96 dětí. Dvě třídy jsou věkově smíšené, pro děti mladšího předškolního věku , jedna třída předškoláků  a jedna speciální, zaměřená na vady výslovnosti. Pracuje zde 8 pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců.

Charakter budovy:
Jedná se o komplex tří panelových budov s velkými okny a rovnou střechou. Dva pavilony se čtyřmi třídami pro děti jsou propojeny hospodářskou částí s vlastní školní kuchyní a prádelnou. Mateřská škola se nachází v pěkném a klidném prostředí, výhodně uprostřed města, blízko autobusového nádraží. Na každém pavilonu jsou dvě třídy a herny s přilehlými šatnami, wc a umývárnami, které dovolují rodičům přímý kontakt s dětmi i učitelkami ve třídách. Místnosti jsou, světlé a prostorné, dostatečně vybavené dětským nábytkem a spoustou hraček. Velké oblibě se v současné době těší školní zahrada, která je vybavena dřevěnými hracími objekty z dílny „Tomových parků“. Závěsné houpačky, šplhací stěny, prolézací domečky, skluzavky, velký královský kočár,  pružinové houpačky a jiné.

Miniklubíčko

Vy ještě nevíte, co je "MiniKlubíčko" - no přeci  mini školka,  pro všechny dětičky a jejich maminky, které k nám zatím nemohou docházet pravidelně každý den.
"MINIKLUBÍČKO" je také pravidelně připravovaný program, který malé účastníky seznamuje přirozenou formou s prostředím mateřské školy a jejich maminky s provozem a úlohou mateřské školy ve výchově a vzdělávání předškolních dětí.
"MINIKLUBÍČKO" je program  pro děti, který ve spolupráci s maminkou navozuje přirozené i modelové situace, v nichž se učí objevovat a poznávat svět kolem sebe.
Za dobu jeho trvání  si malí odvážlivci vyzkoušeli mnoho nového:
- dobře se již orientují ve velkých prostorách určených pro hru a zábavu, ale i hygienu, už nikdo tady nebloudí
- mezi spoustou hraček si  našli ty nejoblíbenější, takový bazének s míčky a se skluzavkou, velká kuchyňka s nádobím, houpadlo, nákupní vozík nebo nová odstrkovací auta, to je něco, co doma nemají.
- všichni si již vyzkoušeli první cvičení s maminkou ve dvojici, ale i zdolávání tělovýchovných překážek nebo první akrobatická cvičení na lavičkách, žíněnce, dětské trampolíně, dokonce i prolézání dlouhým látkovým tunelem.
- mezi nejoblíbenější činnosti se zařadilo jednoznačně tancování a zpívání při klavíru, většina dětí již reaguje pohybem na známé jednoduché písničky, společně s maminkami zvládnou i hru"Na zajíčka“ ,"Na vrabečky"….

Žluté klubíčko I. Třída

„ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“
Žluté klubíčko navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let. V třídním vzdělávacím programu s názvem „Cestujeme za sluníčkem“ děti postupně poznávají svět kolem sebe, změny v přírodě, učí se novým dovednostem, žít v kolektivu ostatních dětí, rozvíjejí samostatnost, sebeobsluhu, seznamují se s novými hračkami, s různými výtvarnými aktivitami, zpívají, tančí, rozvíjejí řeč, společně si hrají.
V průběhu týdne se snažíme o zařazení co nejvíce pestrých činností, které přispívají k rozvoji osobnosti dětí. Nedílnou součástí je zařazování logopedických chvilek s různým zaměřením (dechová cvičení, oromotorika, …)
Pravidelně zařazujeme co nejvíce pohybových aktivit, vedeme děti ke sportování, snažíme se o každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku i s delšími vycházkami do okolí, což příznivě působí na zdravotní stav a fyzickou zdatnost.
Naším cílem je, aby děti do školky chodily rády, těšily se na nová poznání, cítily se zde dobře, jistě, spokojeně a  bezpečně.

Modré klubíčko II. Třída

„Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“
Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let. Naším záměrem je vytvořit pro děti této věkové skupiny příjemné klima důvěry, pohody, přátelství.
Ti nejmladší děti si zde zvykají na život v kolektivu ostatních dětí. Velice důležitá je pro děti tohoto věku důvěra ke svým učitelkám, která mnohým dětem pomůže v nelehkém adaptačním období.
Seznamujeme děti s novými písničkami, tanečky, pohádkami, které jsou součástí třídního vzdělávacího programu s názvem „Cestujeme se zvířátky“
Většina vzdělávacích činností probíhá formou hry. Během krátké doby se děti v kolektivu vrstevníků velmi zlepší v samostatnosti, v sebeobsluze, stolování, což podporuje jejich sebevědomí.
Za velmi důležité považujeme rozvíjení slovní zásoby, rytmické, sluchové, postřehové hry.
Cílem práce v našem klubíčku je rozvíjení osobnosti dětí, uspokojování jejich potřeb a zájmů v přirozených činnostech.

Červené klubíčko III. Třída

„Spolu to zvládneme“
To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti od 4,5 let do 6. Zkušené logopedické asistentky spolupracují se SPC v Liberci a společně motivují děti, aby používaly řeč  jako aktivní nástroj komunikace, aby sdělovaly své pocity a zážitky, uměly si povídat s dětmi i dospělými. Formou různých logopedických her, dechových cvičení, her s mluvidly a různých oromotorických cvičení se snažíme o co nejvyšší efektivnost při řečovém projevu dětí. V této třídě je zapsáno zpravidla  15 dětí, proto je možný  denní ndividuální přístup k dětem i rodičům.
Snažíme se o to, aby ve třídě byl klid a pohoda, snažíme se učit děti vážit si jeden druhého, spolu si hrát, učit se respektovat navzájem.
Předškolní vzdělávání v  je zde  spojeno v třídní program „Koblížek na vandru“, který po celý rok děti provází a seznamuje je se světem a děním kolem nás.

Zelené klubíčko IV. Třída

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu.
Děti 4. třídy již mají osvojené důležité prvky hygieny a sebeobsluhy, a tak se můžeme hravou formou lépe soustředit na přípravu pro vstup do ZŠ.
Vzdělávání naší třídy doplňujeme prvky osvojování slušného chování, sebeúcty a ohleduplnosti ke svému okolí. To vše se snažíme dětem předkládat pomocí našeho třídního programu s názvem „ CESTIČKOU DO SVĚTA FANTAZIE “.
Do našeho třídního programu je včleněno moderní pojetí výtvarné výchovy – ARTEFILETIKA, která je vedena snahou povzbudit duševní síly dětí a předcházet možnému psychickému selhávání v budoucím vývoji osobnosti. Umělecký prožitek děti vyjadřují výtvarně nebo dramaticky společně s rozhovorem o zážitcích.
Při přípravě na školu využíváme též moderní audiovizuální komunikační technologie. Skupinovou či individuální práci s interaktivní tabulí vhodně doplňujeme úkoly a grafocvičeními ze sešitů KULIFERDA. Děti jsou rovněž seznámeny s prvními krůčky zábavné ANGLIČTINY WOW – STEEVA WATSE. V průběhu relaxace zařazujeme jógové cviky nebo hru na flétnu.

Mateřská škola Klubíčko

Mateřská škola zahájila provoz 1. října 1982.  Od roku  2003 je škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Město Lomnice nad Pop. - www.lomnicenadpopelkou.cz V uplynulém období prošla mnoha změnami jak v oblasti zlepšování materiálních podmínek, tak i celkového charakteru vzdělávacího působení. Provoz probíhá ve čtyřech třídách, maximální

Číst dál...

 

 

Kontakt

Mateřská škola Klubíčko             Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezručova 1534                              Tel: +420 481 671 977

Lomnice nad Popelkou                     Vedoucí školní jídelny  

51251                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                        Tel: +420 481 671 977

                                                            +420 606 479 990