Modré klubíčko II. Třída

„Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“
Toto je krédo modré třídy, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 5 let. Naším záměrem je vytvořit pro děti této věkové skupiny příjemné klima důvěry, pohody, přátelství.
Ti nejmladší děti si zde zvykají na život v kolektivu ostatních dětí. Velice důležitá je pro děti tohoto věku důvěra ke svým učitelkám, která mnohým dětem pomůže v nelehkém adaptačním období.
Seznamujeme děti s novými písničkami, tanečky, pohádkami, které jsou součástí třídního vzdělávacího programu s názvem „Cestujeme se zvířátky“
Většina vzdělávacích činností probíhá formou hry. Během krátké doby se děti v kolektivu vrstevníků velmi zlepší v samostatnosti, v sebeobsluze, stolování, což podporuje jejich sebevědomí.
Za velmi důležité považujeme rozvíjení slovní zásoby, rytmické, sluchové, postřehové hry.
Cílem práce v našem klubíčku je rozvíjení osobnosti dětí, uspokojování jejich potřeb a zájmů v přirozených činnostech.