Pravidla třídy

- hezky se pozdravíme
- používáme kouzelná slůvka – prosím a děkuji
- omluvíme se, když někomu nechtěně ublížíme
- v umývárně si řádně myjeme ruce
- odpadky odhazujeme do koše
- při kýchání a kašlání si zakryjeme ústa, smrkáme do kapesníku
- uklízíme hračky a oblečení na své místo
- snažíme se o samostatnost při oblékání
- před jídlem si myjeme ruce
- nemluvíme s plnými ústy a nemlaskáme
- posloucháme pokyny a rady rodičů i ostatních dospělých
- podle svých možností ostatním pomáháme
- při chůzi po chodníku se nestrkáme