Pro rodiče

Kalendář akcí MŠ

Akce MŠ

Jídelníček

O mateřské škole

Fotogalerie

MŠ Klubíčko bude otevřena od 11.5. 2020

 

MŠ Klubíčko bude v provozu od 11.5. za mimořádných opatření.
 
S ohledem na mimořádná opatření apelujeme a prosíme rodiče, aby se předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti!
 
Prosíme přečtěte si pozorně níže uvedená  mimořádná opatření. Seznámení budete stvrzovat svým podpisem.
 
Přítomnost dítěte nahlaste prosíme nejdéle do středy 6.5. a to formou sms na tel.č. 606 274 512 nebo na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pokud jste tak již neučinili).     Do zprávy napište jméno dítěte a třídu. Děkujeme
 
Po dohodě se zřizovatelem jsou stanovena tato mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole v období do konce školního roku 2019/2020.

ORGANIZACE PROVOZU

Provoz

 • Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.30 do 16.30
 • Zákonní zástupci mohou přivádět a odvádět v čase

(přivádění do MŠ v čase 6.30-8.00, odvádění z MŠ 12-12.30,14-16.30)

 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží:

telefon: 481671977, mob: 606479990, e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Cesta do a z MŠ, příchod a pohyb v areálu  MŠ

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatření zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržování odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Rodiče vstupují do areálu MŠ pouze s ochrannými pomůckami (rouška) a zdržují se v areálu co nejkratší dobu

 Předávání dětí

 • Při předávání dětí je nutné využít zvonku – nebude funkční otvírání dveří přes čip.
 • Zákonný zástupce předává dítě pověřenému pracovníkovi z MŠ v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 • Do MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. Je třeba doplnit, v jakém obdob dítě alergii má.
 • Při prvním vstupu do MŠ budou rodiče podepisovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy
 • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Bude umístěna desinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy ji každé z dětí použije.
 • Při předávání dítěte rodič stávající roušku dítěti odebere a odnese domů.
 • Dítě bude do MŠ vybaveno 1x čistou rouškou v igelitovém sáčku pro případ potřeby a odchodu domů.

 Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 Při pobytu v areálu mateřské školy (venkovní i vnitřní prostory) dle nařízení vlády děti roušku nosit nemusí.

 • Personál mateřské školy bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem v rámci osobní hygieny (kontrola a vedení dětí k častému mytí rukou, provádění nácviku správné techniky mytí rukou,…)
 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení.
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova

 Stravování

 •  Dětem bude zajištěna strava za striktního dodržování hygienických pravidel.
 • Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 Výchova a vzdělávání

 • Mateřská škola poskytuje dětem péči – dozor a dohled, stravování, vhodné výchovně vzdělávací činnosti s ohledem na nynější situaci
 • Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze školního vzdělávacího programu, dle doporučení MŠMT budou aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Veškeré akce jsou do konce školního roku 2019/2020 do odvolání zrušeny (miniklubíčko, aprílová noc, saunování, sportovní školička, školní výlety, zahradní slavnost, loučení s předškoláky za přítomnosti rodičů, doplňkové aktivity – angličtina, flétna)

  Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny řády a směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení školního a organizačního řádu, kterých se nedotýkají pravidla v době mimořádných opatření.

 Platnost od 11. 5. 2020 do odvolání.

  V Lomnici nad Popelkou 7. 5. 2020             Bc. Diana Ulrichová, ředitelka

 

 


INFORMACE - akce, vrácení plateb, čerpání ošetřovného

S ohledem na mimořádná opatření k provozu do konce školního roku jsou zrušeny veškeré akce.

(miniklubíčko, sportovní školička, aprílový den, solná jeskyně,školní výlety, rozloučení s předškoláky na zámku s rodiči, angličtina, flétna,zahradní slavnost,....)

Rodiče, kterí uhradili platbu za akci si budou moci po telefonické domluvě na prac. mobil řed: 606 274 512 tuto platbu vyzvednout od 11.5. v mateřské škole.

(vrácení platby za lyžování, aprílová noc, sportovní školička)

Informace pro rodiče dětí ,které měli být v mateřské škole vyšetřeny PPP Semily - po informaci o případném termínu konání tohoto vyšetření v mateřské škole - za dodržení hygienických podmínek se s rodiči dětí telefonicky spojíme.

Pokud situace dovolí, rádi bychom ukončili kurz grafomotoriky pro rodiče s dětmi, které se kurzu zúčastnili a rádi bychom se nějakým způsobem rozloučili s dětmi, které budou nastupovat v září do základní školy. (o způsobu, termínu případného konání se s rodiči dětí, kterých se uvedené týká, telefonicky spojíme, případně dáme tuto informaci na webové případně facebookové strány školky)

Informace pro rodiče, kteří čerpali ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

Informujte svého zaměstnavatele o ukončení ošetřovného na dítě z důvodu uzavření školského zařízení, a že je MŠ od 11.5. otevřena.

O dalších případných podmínkách čerpání ošetřovného se prosím informujte na MPSV případně ČSSZ.

 


Personál MŠ

Ředitelka školy: Bc.Diana Ulrichová
Zástupkyně ředitelky: Pavlína Vitáková, DiS.

Paní učitelky:
Žluté klubíčko -  I. třída: Jitka Matějová, Blanka Pospíšilová
Modré klubíčko - II. třída: Jitka Čermáková, Katka Slezáková, DiS.
Červené klubíčko – III. třída: Bc. Diana Ulrichová, Pavlína Vitáková, DiS., Veronika Sezimová
Zelené klubíčko – IV. třída: Bc. Markéta Lánská, Kamila Polachová

Číst dál...

 

 

Kontakt

Mateřská škola Klubíčko             Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezručova 1534                              Tel: +420 481 671 977

Lomnice nad Popelkou                     Vedoucí školní jídelny  

51251                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                        Tel: +420 481 671 977

                                                            +420 606 479 990